Oznamy:

  • V zimnom období ja chata v prevádzke len na vopred dohodnuté ubytovanie a akcie.

  • Oznamujeme našim návštevníkom, že od 1. 2. 2008 je povolený vstup motorovými vozidlami pre hostí ubytovaných na chate Havranovo. Pri ubytovaní dostanete potvrdenie, pre účely preukázania sa kontrolným orgánom (pracovníci Správy NP Veľká Fatra a členovia Stráže prírody - po preukázaní sa služobným preukazom a odznakom) pri jazde po účelovej komunikácii Belá - chata Havranovo.
  • Od 6.3.2015 máme novú mailovú adresu: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Chata Havranovo je svojou ideálnou polohou a ubytovacou kapacitou vhodná na organizovanie detských táborov, škôl v prírode, školských výletov, športových sústredení, firemných akcií, rodinných osláv a iných spoločenských podujatí.

Chata Havranovo